Hur en husinspektion kan förbättra komforten

En husbesiktning handlar i första hand om att hitta fel i byggnadens system och komponenter, oftast i samband med en pågående fastighetsaffär. Men en grundlig husbesiktning undersöker och dokumenterar skicket på i stort sett allt, brukbart eller ej, gammalt eller nytt, slitet eller orördt. Besiktningsrapporten är helst mer än en lista över defekter; den fungerar som en slags användarmanual och guidar kunden till bästa underhållspraxis, inklusive att hålla sitt hem så beboeligt och bekvämt som möjligt.

Sättet som husinspektionen tar upp komfort är genom dess utvärdering av värmeflöde, luftflöde och fuktflöde. Med andra ord uppstår obehag vanligtvis av att temperaturen är för varm eller för kall, av att luften blir statisk och unken eller för dragig, och av fuktproblem som för hög eller för låg luftfuktighet, fuktighet och mögel. Låt oss se hur inspektion av värme-, luft- och fuktförhållanden i ett hem kan leda till förbättrad komfort där.

Det finns tre sätt för värmeöverföring: ledning, konvektion och strålning. Husbesiktningen fokuserar på värmeflöde som alltid går från varmare källa till svalare objekt. Register eller radiatorer för värme in i rum, där den sprids genom naturlig och fläktassisterad konvektion. Inspektören testar värme- och kylsystemen med avseende på kapacitet, funktionsduglighet och funktionsduglighet, vilket alla påverkar komfortnivån.

Luftflödet är också en komfortfaktor. Antingen genom infiltration eller ventilation, bör det finnas en balanserad växlingshastighet av uteluft som ersätter inomhusluft. Ett hus med för hög växelkurs känns dragigt, det upplever för stora värmeförluster och det tenderar att utveckla fuktproblem. När växelkursen är för låg försämras inomhusluftens kvalitet till den grad att den blir unken eller till och med förorenad. Hembesiktningen innebär normalt ingen mätning av husets luftkvalitet, men besiktningsmannen kontrollerar att ventilationen är tillräcklig. I inspektionen ingår tester av fönster- och dörrdrift som ett sätt att uppnå naturlig ventilation, och den undersöker även frånluftsfläktar i kök och badrum och eventuella andra anordningar för mekanisk ventilation. Tillräcklig ventilation på vinden är särskilt viktig; utan det,

Fukt strömmar på fyra sätt: i bulk (läckor), genom Husbesiktning Västerås kapillärverkan, genom ångdiffusion och transporteras med luft. Husbesiktningen kontrollerar givetvis efter tecken på läckor, kondens, och fuktskador. Inspektören sysslar inte så mycket med ångdiffusion utan av kondenserad fukt som uppstår när varmare luft möter kallare ytor, ibland innanför husväggar och dold för insyn.

En bra heminspektör söker efter och undersöker bevis på inte bara flödet av värme, luft och fukt oberoende utan också deras samverkan. Detta märks mest i stackeffekten, som är en tryckobalans mellan övre och nedre våningarna i ett hus som skapas när uppvärmd luft blir mindre tät och stiger. Obalansen tvingar hög, varm luft att filtrera ut ur huset medan svala filtrat kommer in nedanför. Inspektionen inkluderar en kontroll av kondensering av den exfiltrerande luften, i den mån den kan detekteras.

Om boendet verkar vara bristfälligt bör husbesiktningsrapporten rekommendera sätt att förbättra den. Isolering och väderavisolering bromsar värmeflödet, vilket minskar värmeförlusten från ledning och strålning. Luft- och ångbarriärer begränsar filtrering och fuktflöde. Olika energispartekniker ger vanligtvis tätare konstruktion, men det kan finnas bieffekter av minskad ventilation och ökad husfuktighet. Mekaniserade luftväxlare är ett sätt att kompensera för detta.

fler insikter