Hur en husinspektion kan förbättra komforten

En husbesiktning handlar i första hand om att hitta fel i byggnadens system och komponenter, oftast i samband med en pågående fastighetsaffär. Men en grundlig husbesiktning undersöker och dokumenterar skicket på i stort sett allt, brukbart eller ej, gammalt eller nytt, slitet eller orördt. Besiktningsrapporten är helst mer än en lista över defekter; den fungerar […]

Ergonomin på din arbetsplats är viktigare än vad du tror

Visste du att det är otroligt viktigt för din hälsa i längden att ha bra ergonomi på din arbetsplats? Många tänker inte på det förrän de börjar få smärta. Till en början känner du inte att din kropp tar stryk, men efter en lång tid med dålig ergonomi kan du få en mängd olika skador. […]