Entreprenadjuridikutbildningar med Bas P och Bas U

Entreprenadjuridikkurser som skapar förståelse

Vill du lära dig mer om entreprenadjuridik, säkra lyft, ställningsutbildning och ID06 då kan du få en snabb genomgång nedan om vad detta innebär. På så sätt kan du lättare ta ett beslut om vilken typ av kurs du behöver. Hos exempelvis Kravkompetens.com kan du även kombinera kurserna Bas P och Bas U med Entreprenadjuridik kurs och få med helheten i en smidigt webbutbildning.

  • Entreprenadjuridikkurs

Entreprenadjuridikkurs, är en övergripande juridikkurs i entreprenad frågor som kan uppkomma och den har inte som syfta att gå på djupet i den första delen. Det är för att som med all juridik så ska du känna dig trygg med var du kan hitta information.

För att på sikt lära dig mer och känna av när det kan behöva se vad juridiken säger om ett visst moment. Hur du ska gå vidare om du känner dig osäker eller avbryta om det är påbörjat. Man behöver oftast inte ha någon kunskap om ämnet sedan tidigare eller ha arbetlivserfarenhet, men det underlättar oftast något.

  • Säkra lyft

Säkra lyft, lär du dig smarta lyft, du ska utföra lite tunga lyft som möjligt men även undvika monotona lyft och använda rätt hjälpmedel. I början är det lätt att annars göra de fel som du senare i arbetslivet kommer känna av, idag finns alla typer av hjälpmedel att tillgå för att undvika detta.

  • Ställningsutbildning

Ställningsutbildning, är till för alla som ska arbeta högre än tillåtna arbetshöjden på stege, då ställning krävs. Det är inte tillåtet för en yrkesarbetare att arbeta på en stege från en viss höjd. Det kan tyckas onödigt med ställning eller liftar.

Men det är för att begränsa skadorna som lättare sker vid arbeten från stege. Även om du känner dig säker vid stegarbete så kan någon annan exempelvis köra in med en truck eller på något sätt välta din stege. Du lär dig att även att riskbedöma och markera ut din arbetsplats.

  • ID06

ID06, är ett rapporteringsystem som berättar om vilka som arbetar på exempelvis en byggarbetsplats. Det har många funktioner men den viktigaste är att den berätta om vilka som arbetar. Tanken är att ingen ska arbeta utan att vara registrerade. Händer det en olycka så går det snabbt att få fram information och lokalisera arbetstagaren men det har även till syfte att se till så utbildningsbevis finns och många andra rent praktiska funktioner.

fler insikter