Bilden visar renovering som kräver bygganmälan och rätt utförda konstruktionsritningar och bygglovshandlingar

Vilka bygglovshandlingar krävs till bygganmälan

Vilka bygglovshandlingar och konstruktionsritningar krävs och när behövs egentligen en bygganmälan? Frågorna är många när står inför att bygga ett nytt hus. Det kan vara många olika saker och faktorer som du kommer behöva ta hänsyn till.

Framförallt om du har tänkt att utför mycket av arbetet själv. Du kommer behöva VVS ritningar och ta fram olika konstruktionsritningar (alternativt K-ritning) och bygglovshandlingar. Det är därför viktigt att du utför detta systematiskt.

Minska handläggningstiden genom att ansöka med rätt bygglovshandlingar direkt

En sak som oftast glöms bort är att en bygganmälan i sig självt inte tar så lång tid. Men att det kan behöva kompletteras med nya konstruktionsritningar och bygglovshandlingar i din ansökan.

Samtidigt skapas då även en fördröjning i bygglovshanteringen. Det kan därför vara en bra början att ta hjälp av en expert på bland annat bygglovshandlingar. På så sätt kommer du med största sannolikhet att lämna in rätt konstruktionsritningar och bygglovsritningar.

Vilket är en stor fördel när du ska ansöka om bygglov. Med rätt sorts bygglovshandlingar inför ditt projekt, så kommer du snabbare igång med att bygga.

Det är även väldigt bra att lämna in handlingar till en utomstående part. En erfaren kommer se om det finns förbättringar att göra rent konstruktionsmässigt. Detta kan vara av fördel, då det kanske med enklare medel går att bygga på ett mer kostnadseffektivt sätt.

Olika sorters bygglovsritningar kan komma att krävas, men vad skiljer dessa åt

När du bygger hus så kommer du behöva konstruktionsritningar av olika slag, som exempelvis VVS ritningar. Det kommer även krävas bygglovsritningar som underlag.

När du exempelvis ska ansöka om bygglov för nybyggnation. Det kan även krävas att du vid större renovering behöver bygglovshandlingar och utför en bygganmälan.

Är du i startfasen så kan du titta närmre på olika exempel av bygglovsritningar. På så sätt kan du enklare bedöma vilka bygglovshandlingar du kommer behöva ta fram och deras syften.

Byggnadsritningar – typer och syften

När du påbörjar ett byggprojekt, stort eller litet, behöver du ritningar. Dessa ritningar hjälper alla som är involverade i projektet att veta vad som ska byggas, var det ska vara och hur allt passar ihop. Här är några exempel på olika typer av konstruktionsritningar och deras syften.

fler insikter