Syftet med en ultraljudsundersökning

En ultraljudsundersökning är en form av fosterdiagnostik där rörliga bilder av fostret undersöks för att bedöma dess hälsa innan det föds. Alla gravida kvinnor i Sverige erbjuds ultraljud mellan vecka 18 och 20 i graviditeten, men vissa regioner och barnmorskemottagningar i Stockholm erbjuder denna tjänst redan i 12-13 veckor av graviditeten.

Syftet med en ultraljudsundersökning är att få en bättre förståelse för hur barnet utvecklas och att kontrollera om det finns några avvikelser eller hälsoproblem. De ultraljudsvågor som används under undersökningen påverkar inte barnet på något sätt.

Vad händer under en ultraljudsundersökning?

Under en ultraljudsundersökning appliceras gel på magområdet för att underlätta överföringen av ljudvågorna från maskinen. En liten handhållen apparat som kallas transducer förs sedan över gelen, som sänder ut ljudvågor som ger eko. Dessa ekon omvandlas sedan till elektriska impulser och skickas till en dator som på en skärm visar bilder av livmoderns insida.

Sonografen mäter olika delar av fostret, t.ex. huvudets omkrets, bukens omkrets och lårbenet (femur), och bedömer också hur mycket fostervatten som omger barnet. I vissa fall kan ytterligare undersökningar behövas för en mer detaljerad undersökning. Det brukar ibland finnas möjlighet att boka ett tidigt ultraljud privat i Stockholm.

Slutsats

En ultraljudsundersökning är ett rutinmässigt och säkert förfarande som alla gravida kvinnor i Sverige erbjuds som en del av sin förlossningsvård. Det är ett värdefullt verktyg för att bedöma fostrets hälsa och identifiera eventuella avvikelser eller hälsoproblem. Om du har några frågor om vad som kommer att hända under din ultraljudsundersökning, tveka inte att fråga din vårdgivare.

fler insikter