Företagsutbildning, kravutbildning samt utbildning för företag

Så här väljer du bäst utbildningar för företaget

Söker du efter företagsutbildning inom exempelvis kravutbildningar, rekryteringsutbildningar och Grön näring? Att välja utbildningar för företag inom olika sektorer kräver ofta flera utbildningssamordnare. Behöver du utbilda en anställd inom kranförarutbildningar eller traversutbildningar.

Vill du att din anställda ska få en bra teoretisk och praktisk genomgång så att alla arbetsmoment sitter innan påbörjande av arbete på din arbetsplats? Det kanske väger mer åt rena ESA utbildningar som ESA 21 instruerad person. Där handlar det egentligen mer om att den anställde ska ha kännedom om Elsäkerhetsföreskrifterna och känna till dess risker. Att välja en bra samarbetspartner och utbildningssamordnare är av största vikt.

Välj en utbildningssamordnare som även kan utbilda ledningen i affärsutveckling och organisationsutveckling

När du väljer utbildningssamordnare så kan det vara bra att samtidigt lösa olika konsulttjänster. Som exempelvis affärsutveckling och organisationsutveckling eller om du behöver hjälp med mer konkreta säljprocesser eller behöver utföra förstudier av något slag.

Med konsulttjänster inom affärsutveckling och organisationsutveckling ger du dina anställda rätt förutsättningar att utför ett arbete enligt företagets riktning och mål. På så sätt kan ni tillsammans driva verksamheten framåt på ett affärsmässigt sätt.

Behöver du hjälp med säljprocesser och förstudier. Du kanske har ett behov av att rusta och matcha? Då kan du nu enkelt få hjälp av en erfaren kravutbildare. Med rätt konsulthjälp med att hitta både rätt kompetens och rätt sorts kravutbildningar till just ditt företag.

Med rätt utbildning för företagets anställda kan du och din utbilningssamordnare tillsammans hjälpas åt att matcha in rätt kompetens, för just dina behov. Redan under den pågående utbildningen.

Olika typer av företagsutbildningar och rekryteringsutbildningar

Behöver du utbilda dina anställda med en ESA kurs alternativt ESA utbildning som exempelvis en ESA 21 instruerad person? Har du ett entreprenadföretag med anställa som behöver använda både motorsåg och röjsåg.

Då kommer dem behöva en motorsågsutbildning och röjsågsutbildning för att hantera dessa säkert. Om ditt företag investerat i kranar eller traverser kommer dina anställda behöva kranförarutbildning eller en traversutbildning. I vissa fall rekommenderas detta även om den anställde bara arbetar vid exempelvis kranar.

Asbestutbildningar gör arbetet vid rivningsprojekt effektivare

Om din byggfirma eller rörfirma erbjuder rivningar av olika slag, då kommer en asbestutbildning vara en rekommenderad kurs att gå. Att hantera asbest är farligt, framförallt om du hanterar detta dagligen. Med en asbest kurs så kommer du som arbetsgivare få utbildade arbetare som inte tar onödiga risker och hanterar asbest utan erforderlig skyddsutrustning.

Behöver dina anställda anlägga kablar i marken?

Med en EBR kabelförläggnings kurs (ElnätsBranschens Riktlinjer) kommer den anställde känna till det elektriska riskerna kring arbetet. Samt lär sig hur arbetet rent praktiskt ska gå till. Att teori och praktik ibland skiljer sig åt känner nog många till.

Genom att koppla praktiska moment till teorin och regelverk, skapar oftast en mindre riskbenägen arbetare. Med rätt utbildning så kommer riskbedömningen och säkerheten komma i första rum, om det uppstår problem vid det praktiska genomförandet. Det gör att den anställde istället för att fortgå arbetet kontaktar istället kontaktar en arbetsledare.

fler insikter