Hybrid arbetsplats och distansarbete kräver en bra arbetsplatsstrategi

Lär dig mer om hybrida arbetsplats och distansarbete

Skapa en hybrid arbetsplats som passar bäst för distansarbete. Det har blivit allt vanligare att den anställde vill arbeta en viss del hemifrån eller på annan ort. Genom att kunna vara mer flexibel i valbara arbetssätt kan företaget skapa bästa förutsättningarna till att bäst behålla och rekrytera rätt kompetens.

Att bara övergå till att vara helt flexibel är inte alltid så lätt, därför krävs det allt oftare en arbetsplatsanalys som kan se om ett agilt arbetssätt fungerar i arbetstagarens roll. Många gånger underlättas det agila arbetssättet av att den anställde kan välja mer fritt.

Det kan röra sig om utvecklingsprojekt som ska ta fram en leverans till ett avstämningsmöte. Då kan viss del med fördel utföras hemifrån. Genom att kombinera distansarbete med kontorsarbete har en hybrid växt fram och det är hybrida möten. Det betyder att den anställde har ett friare val och kan välja att använda distansdelen mer fritt och välja sin arbetsplats utanför kontoret, du kan få mer inspiration hos exempelvis weoffice.eu.

Vad utgör en hybrid arbetsplats

En hybrid arbetsplats är en arbetsplats där de anställda kan arbeta på olika sätt. Det kan till exempel handla om att arbeta hemifrån, komma till kontoret ibland eller arbeta enligt ett bestämt schema. En hybrid arbetsplats kan vara ett utmärkt sätt att öka produktiviteten, eftersom de anställda kan välja det arbetssätt som passar dem bäst. Dessutom kan en hybrid arbetsplats bidra till att minska tiden i trafiken samt även spara på kontorsutrymme.

Hur arbetar du med ett agilt arbetssätt

Det agila arbetssättet är något som blir alltmer populärt i affärsvärlden. Det är ett flexibelt arbetssätt som gör det möjligt att göra ändringar allteftersom projektet fortskrider. Detta kan vara ett utmärkt sätt att arbeta om du letar efter ett mer flexibelt alternativ eller om du arbetar med ett projekt som kan komma att ändras allteftersom det fortskrider. Om du vill implementera ett agilt arbetssätt och skapa ett en aktivitetsbaserad arbetsplats, det som även benämns som ABW kontor (Activity Based Workplace). Då kan du ta hjälp av en erfaren arbetsplatsstrateg. Vi alla större implementeringar som påverkar dina anställda så bör du ta hjälp av en expert på förändringsledning och förändringsprocesser.

Hur kan en arbetsplatsstrateg bidra till en hybrid arbetsplats

Strateger på arbetsplatsen är viktiga i dagens affärsvärld. De hjälper företag att planera och genomföra strategier som förbättrar produktiviteten och skapar en effektivare arbetsmiljö. Några av de saker som en arbetsmiljöstrateg kan göra är att skapa riktlinjer och förfaranden, utforma kontorslayouter och utveckla utbildningsprogram. Behöver du hjälp med att få ditt kontor att fungera som en väloljad maskin. Då kan det vara rätt val för dig att kontakta en erfaren arbetsmiljöstrateg som är specialist på arbetsplatsstrategi (workplace strategy).

fler insikter