Industriförnödenheter till verkstad och industri

Hur du köper industriförnödenheter i bulk

Det finns många fördelar med att köpa industriförnödenheter i storpack eller bulk. Den kanske mest uppenbara fördelen är att du kan spara pengar, men du spara även på miljön och gör ett hållbart val.

Att köpa i bulk innebär oftast att du får ett lägre pris per enhet än om du köper varorna en och en. En annan stor fördel med att köpa i bulk är att du kan fylla på med varor som du använder mer regelbundet än andra.

Att köpa i storpack kan också minska din miljöpåverkan eftersom du slänger mindre mat och förpackningar när du köper i storpack. Så du sparar inte bara pengar och tid, utan du kan också bli mer hållbar i ditt miljötänkande vilket är fördelaktigt om du har en miljöpolicy på ditt företag.

AdBlue på fat för att driva dina dieselfordon på ett miljövänligare sätt

Behöver du industriförnödenheter som AdBlue för du ska kunna framföra ditt fordon på ett miljövänligare sätt. Eller behöver du avfettning på fat, hydraulolja eller lastsäkring. Det finns olika lyftkedjor som kan komma väl till pass för att lyfta din utrustning till ditt fordons släpvagn. Med industriförnödenheter kan du underhålla hela din maskinpark utan att behöva köpa mindre förpackningar.

Industriförnödenheter omfattar ofta en mängd olika produkter, bland annat AdBlue, alkylatbensin, industriolja, hydraulolja, jordbruksolja, motorolja, glykol, fett och motorsågsolja. De kan också ha produkter som lastsäkring för arbetsfordon, lastsäkring för lastbilar och lyftkedjor för fordon eller verkstäder.

Industriförnödenheter skapar en enklare vardag för dig och dina anställda

Bland industriförnödenheterna finner du avfettningsprodukter i både 25-liters- och fatstorlekar. Och för dem som behöver det kan de också erbjuda lösningsmedel i IBC-förpackningar. Det finns också arbetshandskar i storförpackningar, vilket kan vara en smidigare lösning än att köpa dessa styckvis.

Om du driver en verkstad eller ett företag som hyr ut maskiner behöver du hålla dig uppdaterad om industriförnödenheter så att du inte betalar för mycket för dina förbrukningsvaror. Det största fördelarna med att köpa i storpack är bland annat att du sparar tid och pengar samt minskar miljöpåverkan och har dina produkter i lager. Vilket underlättar både för dig och dina anställda.

fler insikter