Bilden visar en bil med ett släp. Transporter kan nu ske enkelt med en släpvagn med ramp. Flakvagnar finns även med löstagbara uppkörningsramper för maskiner och fordon.

Fördelarna med att använda en ramp till släpet

Fördelarna med transporter med multisläp eller en släpvagn med ramp för ditt företag. Behöver du transportera stora mängder gods eller speciella maskiner? Du kanske inte har tillräckligt med utrymme eller behöver kunna transportera mer på själva släpet i form av vikt? Då är det bra att känna till att det finns specialanpassade släpvagnar med ramp för enkelt uppkörning av fordon och maskiner. Detta kan vara exempelvis ett maskinsläp eller ett släp för biltransport som är anpassade för ändamålet.

Om så är fallet är transport med en släpvagn den perfekta lösningen. Transport med släpvagnar innebär i princip att man använder en släpvagn flytta varor från en plats till en annan. Hur mycket du får dra bakom din bil avgörs av flera faktorer, som exempelvis ditt körkorts behörighet. Totalvikten får då inte överstiga en viss vikt.

Det kan även vara att ditt fordon inte får dra över en viss vikt. Det kan även vara att släpet i sig har en begränsad maxvikt. Du bör därför tänka på detta när du använder exempelvis ett skåpsläp då släpets hela vikt räknas in. Vilket i vissa fall gör att du får lasta mindre i ett skåpsläp.

Fördelar med öppna flaksläp med ramper och multisläp

Att frakta med ett flaksläp för transporter erbjuder många fördelar, bland annat ökad kapacitet, förbättrad manövrerbarhet och minskade kostnader. Ett multisläp kan många gånger vara praktiskt för företag som behöver transportera en större variation av föremål. Beroende på last så kan det vara önskvärt att kunna skydda lasten mer effektivt som användandet av skåpsläp för längre flyttar jämte ett öppet flaksläp som inte är lika väderskyddat.

Ökad kapacitet – Transporter med släpvagnar som tål en högre lastvikt gör det möjligt att transportera större mängder än vad som skulle kunna göras med en enklare släpvagn.

Förbättrad manövrerbarhet – En annan fördel med att använda transporter som tål en högre lastvikt gör också att hanteringen och manövreringen även blir säkrare. Detta ger även bättre körkänsla då släpvagnen är anpassad för just tyngre transporter. Oftast har dessa släpvagnar flera hjul parallellt som gör att släpet blir mer följsamt.

Minskade kostnader – Slutligen kan transporter med en släpvagn kan också bidra till att minska kostnaderna i samband med transport av varor över långa avstånd. Eftersom släpvagnar kan användas tillsammans minskar behovet av flera resor och därmed minskar bränslekostnaderna.

Genom att använda sig av släpvagnar av hög kvalitet erbjuds nu en möjlighet att använda släpvagnar med en ramp av högsta kvalitet vid olika transporter. På så sätt kan du dessutom spara mycket energi, eftersom du får en funktion för lastning och lossning av dina varor. Vilket även förenklar och gör lastningen säkrare.

fler insikter