Vad tjänar en psykologkonsult

Psykologer som arbetar som konsulter har en medianlön på 90 000 dollar per år. Lönerna kan dock variera från 50 000 till över 200 000 dollar per år, beroende på faktorer som erfarenhet, arbetsgivare, plats och specialitet.

Vad gör en psykologkonsult?

En psykologkonsult är en psykolog som arbetar med organisationer för att förbättra deras funktionssätt. Psykologkonsulter arbetar med företag, myndigheter och ideella organisationer för att hjälpa dem att skapa bättre arbetsplatser och betjäna sina väljare på ett effektivare sätt. Psykologkonsulter utför forskning, utformar och genomför insatser, utbildar anställda och samråder med högre chefer. Deras yttersta mål är att hjälpa organisationer att fungera mer effektivt och ändamålsenligt. Psykologkonsulter har en stor mängd kunskap och erfarenhet i sitt arbete och har en unik position för att hjälpa organisationer att förbättra sina resultat.

Lön och karriärutsikter för psykologkonsulter

Psykologkonsulter är mycket efterfrågade på grund av de många fördelar som de erbjuder företag. Psykologkonsulter hjälper inte bara företagen att spara pengar genom att minska personalomsättningen och öka produktiviteten, utan de hjälper också företagen att skapa en sund och positiv arbetsmiljö. Som ett resultat av detta tjänar psykologkonsulter vanligtvis löner som står i proportion till deras erfarenhet och utbildningsnivå. Dessutom har psykologkonsulter ofta utmärkta karriärmöjligheter, eftersom de kan använda sina färdigheter och kunskaper för att hjälpa företag av alla storlekar att blomstra. Så vad tjänar då en psykologkonsult? En genomsnittlig lön för psykologkonsult är 41 900kr.

ÅlderTotalt, offentlig sektorTotalt, privat sektorKvinna, privat offentlig sektorKvinna, privat sektorMan, offentlig sektorMan, privat sektor
18-2430 600 kr30 400 kr31 500 kr
25-3437 100 kr39 500 kr37 200 kr39 400 kr36 700 kr
35-4441 900 kr45 100 kr42 000 kr45 400 kr41 700 kr….
45-5444 400 kr44 300 kr4 800 kr44 600 kr
55-6446 100 kr52 100 kr46 300 kr45 800 kr
65-6647 900 kr47 800 kr47 900 kr
Genomsnitt41 700 kr43 500 kr41 700 kr45 400 kr41 600 kr39 700 kr

fler insikter