Energibehovsberäkningar av certifierad energiexpert

Utför energibehovsberäkning på rätt sätt

Energibehovsberäkning av en certifierad energiexpert för exempelvis energiberäkning av nybyggnad eller om du behöver U-värdesberäkning. Du kan enkelt få hjälp med att energiberäkning och pris för din energibalansberäkning hos företaget Energiberäkningar.

En energiberäkning behövs oftast inför energiberäkning till bygglov men även när du behöver utföra en energiberäkning till Boverket. Med en erfaren energiberäknare kan du få hjälp till din förening med energiberäkning av BBR, för fastighet, villa samt hus.

Ibland behöver du även verifierad energiberäkning, om du haft en preliminär beräkning vid uppstart. Då ställs oftast ett krav på att det energiförbättrande åtgärder som tillkommit i byggnadsprocessen, att dessa ska kompletteras genom en verifierad energiberäkning.

U-värdesberäkningar används som ett mått på isoleringsförmågan i byggnadens olika delar

Värmegenomgångskoefficienten (U) mäter isoleringsförmågan i olika delar av exempelvis en fastighet och det rör sig oftast om väggar eller tak. Du har säkert uppmärksammad detta värde i samband med fönsterbyte. Det är det som oftast benämns som U-värde och ett U-värde ska vara lågt då det signalerar att det är effektivt isolerat.

Materialets värmekonduktivitet inverteras och multipliceras med tjockleken. Det inverterade värdet är det som heter värmegenomgångskoefficient och det som kallas för U-värde. Väljer du dörrar och fönster med lågt U-värde så kan detta leda till lägre elräkningar och miljöbesparingar.

Väggar bör ligga under 0,15 och tak bör hamna under 0,12 i U-värde. Det betyder att du vid renovering behöver ta till ordentligt med isolering av bra kvalitét som håller länge, samt se till så det inte utsätts för fukt, då isoleringsförmågan minskar.

Det finns mycket att tänka på när du ska utföra energieffektiviseringar av en fastighet och utföra energiberäkningar av en villa. Därför är det bra om du vänder dig till en certifierad energiexpert på området som kan utföra en korrekt energiberäkning för hus och villa. Eller om du behöver utföra en energibehovsberäkning eller energibalansberäkning vid bygglov och nybyggnation.fler insikter