Truckförarutbildning i Jönköping, Stockholm, Göteborg, Malmö och Västerås

Truckförarutbildning som ger dig rätt kompetens

Truckutbildning i Jönköping är ett populärt val av ort för truckförarutbildning. Det finns även truckförarutbildning utöver Jönköping i Malmö, Västerås, Göteborg och Stockholm samt det anordnas även på mindre orter.

Att däremot välja en större stad med ett aktivt nät av större lager, e-handelshubbar och industrier. Skapar ökade möjligheter att lära sig ett modernt sätt att arbeta på. Både inom lager och inom den moderna industrin.

Automatiseringen har ännu inte ersatt en kompetent truckförare

Det har skett en stor robotisering eller automatisering av både lager, e-handelslager och inom industrin, men det gäller långt ifrån allt. En duktig truckförare behövs för att flytta saker snabbt och på ett säkert och smidigt sätt, ofta på begränsade ytor. Därför satsar företagen resurser på att rekrytera kompetenta truckförare genom att utbilda med kurser inom truckutbildning för företag.

Att snabbt kunna manövrera trucken, lassa och lossa en lastbil är avgörande. Industrier med taktade lösningar är beroende av duktiga och säkerhetsmedvetna truckförare även om det används exempelvis automatiserade lösningar eller moving floors, som är ett sätt att lossa en lastbil genom att rulla ut lasten från lastbilen.

Detta kräver dock att lasten i sig är bra arrangerad, och det momentet sköts ofta av en truckförare. Även lossningen från moving floor utförs av en truckförare som sedan ställer sakerna på rätt plats.

Alla dessa moment kräver kunskap och en försiktighet men även en flexibilitet och kunna hitta lösningar om lagret är fullt. Eller det måste ske en manuell hantering av andra orsaker. Detta löser inte dagens robotar på ett lika säkert sätt som en truckförare med gedigen truckförarutbildning.

Som truckförare får du ökade möjligheter till en varierad arbetsdag

Det kan även vara lager och e-handelslager där det är hög lageromsättning. Som i sig kräver en helt annan hastighet än vad som tillåts av automatiserade robottruckar. Många robottruckar är ofta låglyftande, och kan således inte hantera alla moment de gör det som dem är programmerade till när det går på lagergolvet.

Det finns olika sätt att lösa detta på och det är att flytta runt lagerhyllorna för att dessa ska hamna närmre plock och pack. Eller att det byggs ett ramverk där det finns ett nät av robotar som lyfter upp produkterna i lösningar som brukar kallas för autostore. På samma sätt behövs det manuella arbetet fortfarande och det skapar en varierad arbetsdag för dig som truckförare.

fler insikter