Bilden visar en utbildning. Företagsutbildningar finns som entreprenadjuridik kurser, AMA El 19 som ersatts med AMA El 22, AMA VVS & Kyla 19 som ersatt med AMA VVS & Kyla 22.

Professionell entreprenadjuridik kurs

Hur du väljer rätt utbildning för ditt byggföretag. Som byggföretag förstår du hur viktigt det är att hålla dig uppdaterad. Framförallt om de senaste trenderna i branschen. Det är många gånger viktigare med att vara utbildad inom entreprenadjuridik och AMA. Exempelvis inom AMA El 22, denna hette tidigare AMA El 19. Samt AMA VVS & Kyl 22 som ersatts med AMA VVS & Kyl 19.

Anledningen är att regelverket ses över vart 3:e år. Det kan därför vara av stor vikt så att dina anställda regelbundet får ta del av nytillkomna lagar och regler eller hur detta har justerats enligt nya regler.

För att se till att du tillhandahåller tjänster av högsta kvalitet till dina kunder. Du måste genom detta se till att dina anställda har tillgång till den bästa utbildningen som finns tillgänglig. Men när det finns så många olika typer av utbildningar, hur bestämmer du dig för vilka som är rätt för ditt företag. Det finns specialanpassade kurser hos en professionell företagsutbildare.

Med rätt utbildningssamordnare kan du specialanpassa kurser

Innan du börjar titta på olika kurser eller utbildningar bör du ta dig tid att fundera över vilka mål du vill uppnå. Vill du öka de anställdas produktivitet? Finns det områden där dina anställda skulle behöva extra utbildning?

Ta reda på vilka färdigheter och kunskaper ditt team behöver för att kunna ge utmärkt kundservice och leta sedan efter kurser eller utbildningar som kan hjälpa dem att nå dessa mål.

Undersök olika entreprenadjuridik kurser och utbildningar online

När du vet vilka mål ditt företag har är det dags att börja undersöka olika kurser eller utbildningar som kan hjälpa dig att uppnå dem.

Börja med att titta på branschspecifika ämnen som bygglagstiftning och entreprenadjuridik, säkerhetsbestämmelser, projektledning eller kommunikation på arbetsplatsen.

Välj en utbildningssamordnare som kan företagsanpassa dina utbildningar

Nu är det dags att välja en utbildningskoordinator som kan hjälpa dig att guida dig genom processen att välja rätt utbildningar och kurser för ditt företag.

En bra utbildningskoordinator ska kunna bedöma ditt teams behov och föreslå lämpliga utbildningar utifrån dessa behov. De bör också kunna ge vägledning om genomförandestrategier som säkerställer att alla anställda har tillgång till det material de behöver för att framgångsrikt slutföra sitt kursarbete.

Återkopplingsfunktion för gruppen efter avslutade kurser

Det bör även finnas en återkopplings funktion om framstegen eller för vidare frågor som kan uppstå efter kursens avslut. Finns inte detta så kan du som arbetsgivare många gånger skapa något liknande själv. Genom att samla ihop frågor som dyker upp i anslutning till kursens avslut. Detta är ett effektivt sätt att skapa engagemang och befästa nya kunskaper. På så sätt är det lättare att fastställa att kunskaperna sitter som dem ska.

Att välja rätt utbildningar och kurser för ditt byggföretag behöver inte vara komplicerat när du samarbetar med en erfaren utbildningskoordinator. Med deras hjälp kan du hitta vägar genom det breda utbudet av alternativ som finns tillgängliga. Det är även bra om din utbildningssamordnare kan skräddarsy dem på lämpligt sätt.

På så sätt kommer alla kursdeltagare i din organisation har tillgång till alla de resurser de behöver. Samt bästa förutsättningarna för att skaffa sig nya värdefulla färdigheter. Eller för att förbättra redan befintliga färdigheter.

fler insikter