Laboratorium: En plats för kontrollerad vetenskaplig forskning

Om du är vetenskapsman vet du att ett laboratorium är en plats för kontrollerad vetenskaplig forskning. Men visste du att termen “laboratorium” också kan användas för andra anläggningar än de rent vetenskapliga? Sjukhus har till exempel laboratorier där tester och förfaranden utförs på patienter. Företag har laboratorier där experiment utförs för att försöka öka vinsten. I grund och botten är ett laboratorium en plats där kontrollerad forskning kan bedrivas. I den här artikeln kommer vi att utforska de olika typerna av laboratorier och vad som händer i dem!

De olika typerna av laboratorium

Det finns många olika typer av laboratorier, men de kan i stort sett delas in i två kategorier: forskningslaboratorier och produktionslaboratorier. Forskningslaboratorier är vanligtvis knutna till universitet eller andra utbildningsinstitutioner och deras främsta syfte är att utföra experiment och samla in data. Produktionslaboratorier å andra sidan är vanligtvis knutna till företag eller fabriker och deras främsta syfte är att framställa produkter eller tjänster.

Naturligtvis finns det en hel del överlappningar mellan dessa två typer av laboratorier. Ett universitet kan till exempel ha ett produktionslaboratorium där studenterna lär sig att tillverka produkter och hur laboratorieutrustning fungerar. Och ett företag kan ha ett forskningslaboratorium där forskare experimenterar med nya sätt att öka vinsten. Men i allmänhet är forskningslaboratorier till för att utföra experiment och samla in data, medan produktionslaboratorier är till för att att tillverka produkter eller tjänster.

Utrustning i laboratorium

Laboratorieutrustning kan i stort sett delas in i två kategorier: utrustning som används för att utföra experiment och samla in data, och utrustning som används för att tillverka produkter eller tjänster. Några av de vanligaste utrustningarna i ett laboratorium är följande:

  • Autoklav: En anordning som använder värme och tryck för att sterilisera instrument och andra föremål
  • Klimatkammare: en kammare som kan kontrolleras för att simulera olika klimat, t.ex. varmt, kallt eller torrt

Experiment som vanligtvis genomförs

Det finns många olika typer av experiment som kan utföras i ett laboratorium. Några vanliga exempel är:

  • Testning av nya läkemedel eller medicinska behandlingar
  • Utveckling av nya material eller kemikalier
  • Undersökning av miljöfaktorers effekter på växter eller djur
  • Att undersöka subatomära partiklars beteende

Som du ser är det mycket som händer i laboratorier! Och detta är bara ett litet urval av de typer av experiment som kan utföras. Så om du någon gång befinner dig i ett laboratorium, kom ihåg att det pågår mycket vetenskap runt omkring dig!

fler insikter