Med en Shipcontroller som joystick till din båt förenklas båtlivet

Joystickstyrning av båtens Volvo Penta reglage

Vill du enkelt kunna styra ditt Volvo Penta reglage från en smidig fjärrkontroll till båten, med en så kallad Shipcontroller? Det finns nu en smidig lösning för att styra många av båtens alla funktioner utanför förarplatsen och manöverbryggan.

Brukar du utföra en viss del av servicen själv på båten eller vill du ha full kontroll över båtens funktioner innan du ger dig ut i skärgården eller på havet. Då kommer en Shipcontroller ge dig bättre förutsättningar till att testa funktionerna på plats. Det kan vara att se hur akterpropeller och bogpropeller rör sig eller för att kontrollera lanternor och motor.

Shipcontroller hjälper dig när du ska angöra bryggan

Efter att du monterat en smidig fjärrkontroll till båten och håller din Shipcontroller i handen, så kommer du alltid vilja ha denna med dig när du hanterar din båt. Fjärrkontrollen tar inte mycket plats och den ryms lätt i någon av dina fickor. Det är även en extra nivå av säkerhet då du kan styra mängder av funktioner direkt ifrån handen. Med en fjärrkontroll så flyttar du ut förarplatsen eller manöverbryggan om du har en större båt till din hand.

När du styr din båt med en joystick så blir du en bättre båtförare, du kommer kunna manövrera säkrare och med bättre kontroll. Att styra båtar inför angöring kräver att man har full kontroll över kringliggande båtar och det kan vid tuffare väder kräva lite extra kontroll så du angör på ett säkert sätt.

Du får ett extra lager av säkerhet med en Shipcontroller och du kan hantera mer moment själv på båten. Detta kan vara väldigt bra om du är ute på egen hand eller om ditt sällskap inte är så sjövana och kan bistå dig.

Volvo Penta Reglage som enkelt kan fjärrstyras

Du kan få mer inspiration hos exempelvis Shipcontroller.se där du kan se hur deras olika fjärrkontroller 100, 750, 750J fungerar ihop med dina egna Volvo Pentas manöverreglage som exempelvis Volvo Penta EVC och Volvo Penta IPS. Det skiljer lite åt beroende på vilka funktioner du behöver, men en sak är gemensam. Du får den smidigaste lösningen för att fjärrstyra din båt med en Shipcontroller.

fler insikter