Förarbevis för vattenskoter från CSM vattenskoterutbildning.se

Hur de nya reglerna för vattenskotrar fungerar

Från och med den Maj 2022 krävs ett förarbevis för vattenskoter, som gäller alla som vill framföra en vattenskoter. Detta kallas för olika saker oftast så kallas det för vattenskoter körkort, men det rätt namn är förarbevis för vattenskoter och är ett lagkrav.

De nya reglerna är en del av det nya regler för vattenskortersäkerheten som transportstyrelsen satt upp. Som syftar till att minska olyckor som annars kan inträffa med just vattenskoter och jetski. Detta kräver en vattenskoter utbildning och kommer lära ut både praktiska förar moment för vattenskoter och många teoretiska delar som vattenskoter regler. Du kommer att lära dig allt du behöver för att framföra en vattenskoter om du utför en vattenskoterutbildning.

Det finns olika kurser som du kan gå men CSM vattenskoterutbildning hör till dem som har samtliga moment praktiskt anordnade så att du både snabbt och enkelt kan ta ditt vattenskoter körkort på kortast tid, om du utför alla teoretiska och praktiska moment som är kravet för att bli godkänd vattenskoterförare.

Du kommer även få lära dig var du får framföra din vattenskoter eller jetski, det finns ställen där det inte är tillåtet. Samt du kommer lära dig hantera din vattenskoter på ett sjösäkert sätt, vilket underlättar i sjötrafiken.

Med rätt vattenskoter utbildning och ökad kunskap så kan olyckorna minska

Testet omfattar ämnen som lagar och regler för båtliv, kollisionsundvikande, säker drift av din farkost samt även viktiga nödrutiner som kan krävas. De nya reglerna för vattenskotrar är utformade för att förbättra säkerheten på de svenska vattenvägarna.

Förarbevis för vattenskoter med erfaren vattenskoter utbildare och vattenskoter instruktör

Genom att se till att förarna har de kunskaper och färdigheter de behöver för att använda sina farkoster på ett säkert sätt. Med kunniga instruktörer, så kommer du lära dig mycket om sjötrafik och sjövanor, under din vattenskoter utbildning.

fler insikter