Inbrottskydd med rulljalusi eller gallergrindar

Hitta rätt fönstergaller för effektivt inbrottsskydd

Det finns olika typer av fönstergaller före ett effektivt inbrottsskydd. Beroende på hur din lokal är placerad så kan du välja på flera olika. På så sätt kan det många gånger fungera med antingen ett vanligt smidesgaller eller ett rulljalusi för att skapa en inbrottsskyddande effekt.

Att säkra med ett effektivt inbrottsskydd kan vara en avvägning mellan estetik och funktion. Det kan många gånger kännas som att man inte vill sätta ett galler för sina fönster när företaget är öppet. Eller för att man vill behålla byggnadens utseende och inbjudande karaktär.

Fördelar med att använda gallergrindar och smidesgaller som inbrottsskydd

Därför passar just rulljalusier bra, då det endast påverkar när du inte har verksamhet i lokalerna. Är dina lokaler placerade i källarnivå med en källaringång så kan både smidesgaller och gallerdörr vara ett bra komplement. Ett smidesgaller och en gallergrind fördröjer ett inbrott markant. Det är oftare lättare för tjuven att faktiskt avstå att bryta sig in i dina lokaler.

Nackdelar med källaringångar och andra lite mer dolda ingångar är att det inte finns samma uppsikt på dessa från allmänheten. Även om du har ett larm idag så kommer du få ökad effekt av att använda dig av en gallerdörr och smidesgaller för dina källarfönster.

Att investera i larmsystem kommer ge en ökad känsla av att veta om när något har inträffat. Med ett bra inbrottsskydd som rullgaller eller rulljalusi försvåras oftast inbrott och det är genom kombinationen som detta sker på effektivaste sätt.

När behöver du installera brandjalusier

Brandjalusier brukar ofta benämnas som brandgardiner och har som funktion att avgränsa mellan brandceller. Det kan vara en öppen passage där det genom en effektiv avgränsning emellan brandcellerna kommer att skapa en brandcellsavgränsning. Bygger du om och tar ner olika väggar i dina lokaler och annat. Då kommer du behöva se över brandskyddet och montera upp en brandjalusi.

fler insikter