Bastubelysning – några tips

Bastuns belysning är främst för att du ska kunna röra dig obehindrat i bastun. Bastuns belysning ska inte lysa upp kroppar och bör därför monteras lågt och gärna fungera som indirekt belysning.

Bastupunkten rekommenderar montage av belysningslister under framkant övre bastulav, vinklat snett ner mot nedre bastulav, led-listerna sitter bakom bastulavens frontbräda och ljusceller möter inte bastubadarens ögon utan lyser nedåt på nedra bastulav och golv framför. Indirekt belysning behöver inte dimras och mer belysning behövs egentligen inte i bastun.

Vill du öka trevnaden ytterligare så rekommenderar vi infällda eller utanpåliggande spotlights som monteras på var sida om bastulav, dvs vid bastulavars kortändor. Tex en spotligt ca 50-60 mm från vägg ger en vacker ljuskägla på bastupanelen och lyser upp bastulav, montera en över varje bastulav dvs totalt fyra stycken.

Vill du lyxa till det ytterligare så monterar du en spotlight så den lyser upp stenmagasin på bastuaggregatet, monteras då framför aggregat minst 600 mm ifrån och vinklas ner mot stenmagasin. Spotlights behöver normalt inte heller dimras om de monteras enligt förslagen från Bastupunkten, men om ljus träffar ögon så kan dimmer vara en fördel.

I vissa bastur behöver man också hygienbelysning, det gäller främst offentlig bastu där personalen behöver bra ljus när bastun rengörs.

fler insikter